Nybilsregistreringen minskar – dieselandel sjunker

Under september månad 2017 nyregistrerades 32 543 personbilar, en minskning med 3,1 procent jämfört med september månad föregående år. Det visar Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon, enligt SCB.

Dieselbilar uppgick till 47,1 procent av nyregistreringarna, en minskning med 1,4 procentenheter jämfört med september föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 13 procent av nyregistreringarna, jämfört med 10,9 procent samma månad 2016.

Nyregistreringarna av lastbilar ökade med 1,3 procent jämfört med samma månad föregående år.