Opec upprepar prognos över globala efterfrågan på olja

Oljekartellen Opec har i sin månatliga rapport upprepar prognosen om att den globala efterfrågan på olja kommer att stiga med 1,65 miljoner fat under 2018. Det rapporterar Forex Live.

Samtidigt uppges det finnas en “förhöjd osäkerhet” kring utsikterna för oljemarknaden under andra halvåret 2018. Nedsiderisker för efterfrågan uppges komma från USA, Kina och Indien.

Oljekartellens totala produktion steg under maj. Under månaden ökade produktionen i Irak, Saudiarabien och Algeriet, vilket till viss del motverkades av en minskad produktion i Nigeria, Venezuela och Libyen.

Anton Wilén, Finwire