Ordförande ökar innehaven i Addtech och Bergman & Beving

Anders Börjesson har den 5 december köpt onoterade A-aktier i teknikhandelsbolagen Addtech och Bergman & Beving som han sitter styrelseordförande för.

Köpet består av 4 032 A-aktier i Addtech för 185,50 kronor per aktie, en affär på 748 000 kronor och 1 344 A-aktier i Bergman & Beving för 95,25 kronor, en affär på 128 000 kronor.
Anders Börjesson är storägare i bägge bolagen.