Oriflames rapport överraskar uppåt

Del av Oriflames sortiment. Pressbild.

Kosmetikabolaget Oriflame rapporterar ökad omsättning och högre rörelseresultat i det tredje kvartalet. Utfallen var något högre än väntat.

Omsättningen uppgick till 295,3 miljoner euro (278,9), väntat 294 miljoner. Ökningen var 11 procent i lokal valuta och i euro var den 6 procent.Ebitda-resultatet blev 40 miljoner euro (30,8).

Rörelseresultatet blev 32,5 miljoner euro (25,2), väntat 30 miljoner.

Antalet registrerade aktiva var i stort sett oförändrade vid 2,646 miljoner (2,648).

Kassaflödet från löpande verksamhet var 11,2 miljoner (-5,8).

Försäljningsutvecklingen för året fram till dagens datum ligger på cirka 10 procent i lokal valuta, och utvecklingen under fjärde kvartalet fram till dagens datum ligger på cirka 11 procent i lokal valuta, skriver bolaget i rapporten.