Osram spår svaga marknader

Osram Licht har beslutat att sänka sina intäkts- och vinstprognoser för 2019. Orsaken är fortsatt svaga marknader inom fordonsindustrin, generell belysning och mobila enheter. Det har lett till en signifikant lageruppbyggnad i Kina. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget bedömer att intäkterna i det första kvartalet i år kommer att minska med ungefär 15 procent på jämförbar basis. Den justerade rörelsemarginalen före avskrivningar, ebitda, väntas bli en medelhög till hög ensiffrig siffra.

Styrelsen slår nu att intäkterna för helåret 2019 minskar med mellan 11 till 14 procent, jämfört med tidigare prognos om en ökning på 0 till 3 procent. Rörelsemarginalen ebitda väntas bli mellan 8 och 10 procent, jämfört med tidigare 12 till 14 procent.

Bolaget har vidtagit åtgärder för att minska de årliga kostnaderna strukturellt med mer än 200 miljoner euro år 2021.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.