”Outrageous call” inte längre outrageous…

Såklart, så vände analytikerna för någon vecka sedan och rekommenderade köp i oljan. Tråkigt nog har de på kort sikt dålig timing med en månad kvar till OPEC möte (läs volatilitet) … För oss andra som rekat denna trade sedan årsskiftet är det istället sitta bekvämt i båten som gäller, var glad över ett gav runt 62 och trada översålda lägen genom att köpa mer och släppa på uppställ. Denna volatila period fram till OPECs beskedet är ett ypperligt tillfälle att dra in extra avkastning på lång positionen.

För kvar är de fundamentala faktorerna för uppgång i oljepriset. Världen har konsumerat ca 220 miljarder barrels olja mer än vad den har hittat de senaste 10 åren och den siffran inkluderar shale-oil. Gapet mellan oljereserver och konsumtion kommer gynna oljepriset speciellt nu när oljelagren faller i den snabbaste takten någonsin. Många skulle då säga att oljelagren dock kommer från höga nivåer… det stämmer 2015/2016 var reserverna stora men trenden därefter har varit snabbt minskande. Lägger vi till att Indien som jag nämnt tidigare kommer ta sin naturliga plats i global konsumtion dom kommande 5 åren så har vi ett nytt ”peak oil” framför oss.

OECD lagerdata fortsätter peka på att oljemarknaden har ett underskott och att det ökar. Under sista halvåret på 2017 minskade oljelagren i OECD med 950 000 B/D det kan jämföras med 580 000 B/D under första halvåret 2017. Vidare ignoreras efterfrågan som kommer från Indien och jag känner mig ensam om att peka på detta. Snitt efterfrågan på olja i Indien har legat runt 175 000 B/D de senaste 10 åren, den förväntade efterfrågan för 2018 är 300 000 B/D så under första halvåret 2019 kommer vi antagligen fått se en 100 procentig ökning i efterfrågan från världens andra största land sett till befolkning.

På tillgångssidan kan vi se att avsaknaden av investeringar påverkat produktionen markant i världen utanför OPEC. IEA spådde att non-opec produktion ex USA skulle ligga på 600k B/D under 2018 denna siffra har de nu fått skriva ner till 400K B/D. Det kommer ta tid innan investeringar är gjorda i denna del av oljemarknaden och detta kommer påverka oljepriset positivt på medellångsikt.

Om vi ser till efterfrågan har nu IEA fått skriva upp efterfrågeprognosen konstant det senaste året och det kommer de antagligen få fortsätta att göra då Indien och flera andra länder i Asien går över tröskeln runt 2000 BNP per capita. Det finns nämligen en ekonomisk term som heter ”S-Kurvan” denna visar på hur oljekonsumtionen förändras i takt med bnp per capita. Nedan ser vi hur Kinas efterfrågan utvecklats ihop med BNP per capita och vart Indien ligger idag.

Vi kan konstatera att efterfrågan på olja ökar markant efter 2000 usd per capita och denna ökning efterfrågan syns inte i IEAs prognoser men kommer att få läggas till efterhand när denna utveckling blir för stor för att ignorera.

 

Lonewolf

 

1 Comment

  1. Hej,

    Lyssnat till poden och övriga diskussioner kring olja.

    Vad är ditt rekommenderade instrument för exponering om man avser att hålla positionen en längre period?

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.