Nordea ser liten risk för betydande ränteuppgång i närtid

Centralbankerna ger lugnande besked till högt skuldsatta hushåll då de signalerar färre och senarelagda räntehöjningar. Det konstaterar Nordea i bankens senaste boränteprognos.

Nordea konstaterar att den risk för betydligt högre räntor som finns kvar är om någon större kris bryter ut och riskviljan viker markant. Ur ett makroekonomiskt perspektiv anses det dock vara lite som talar för en betydande ränteuppgång i närtid. 
“Ränteskillnaden mellan att binda ett lån på tre år jämfört med att ha tremånaders rörlig ränta är dock negativ idag. Bolåneräntor med längre löptider är dessutom nere på historiskt låga nivåer och för hushåll med små marginaler eller hushåll som vill ha kontroll över sina utgifter kan det därmed ändå vara attraktivt att binda delar av lånen”, konkluderar banken.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.