Räntehöjning är långt borta, enligt analytiker

Inflationstakten ökade mer än väntat i årstakt under maj, vilket har fått den svenska kronan att stärkas. Bland analytikerna går åsikterna isär om vad det betyder för Riksbankens vidkommande och några bedömare har vädrat skepticism till styrkan i uppgången.

På årsbasis steg inflationen, mätt som Riksbankens målvariabel KPIF, med 2,1 procent i maj. Det kan jämföras med analytikerkonsensus som väntade en ökning på 1,9 procent.

Swedbank konstaterar att utfallet därmed var i linje med Riksbankens egen prognos på 2,06 procent. 

“Positivt att underliggande KPIF också steg. Siffran glädjer direktionen och vi ser att de kommer att signalera en höjning i vinter om inget dramatiskt sker”, resonerar bankens avdelning för makroanalys på Twitter. 

Nordeas chefanalytiker Torbjörn Isaksson tror att Riksbanken välkomnar att inflationen relaterad till inhemska faktorer steg, men anser att en del av uppgången beror på temporära faktorer. Dessutom spår Nordea att inflationstakten kommer att dämpas under hösten och chefekonomen tror att en räntehöjning är “långt borta.” 

“Inflationen i maj minskar sannolikheten för fler stimulansåtgärder snarare än ökar argumenten för en räntehöjning”, skriver han i ett marknadsbrev. 

Även SEB:s chefekonom Robert Bergqvist är skeptisk. Han konstaterar på Twitter att utfallet innebär en kortsiktig lättnad men att inflationsutsikterna inte är särskilt lovande, och chefekonomen tror att det penningpolitiska mötet i juli kommer att ha en duvaktig ton.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.