Riksbanken lämnade som väntat räntan oförändrad vid -0,25 procent 

Riksbanken lämnade som väntat räntan oförändrad vid -0,25 procent. Centralbanken upprepar också bedömningen att nästa räntehöjning blir i slutet av 2019 eller början av 2020.

“Konjunkturen i Sverige är fortsatt stark och inflationen är vid målet på 2 procent. Osäkerheten i omvärlden har ökat men ny information sedan det penningpolitiska beslutet i april har sammantaget inte föranlett några större revideringar av prognoserna. Med fortsatt stöd från penningpolitiken bedöms förutsättningarna vara goda för att inflationen ska vara nära målet även framöver”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

“Även prognosen för reporäntan är oförändrad och indikerar att räntan höjs igen mot slutet av året eller i början av nästa år”, uppger banken.

Riksbanken uppger vidare: “Riskerna kring omvärldsutvecklingen kan dock ha bäring på konjunktur- och inflationsutsikterna även för Sverige. Nedgången i omvärldens obligationsräntor kan tyda på att det globala ränteläget framöver kommer att vara lågt under en ännu längre tid. Detta understryker vikten av att gå försiktigt fram med penningpolitiken. Om förutsättningarna för inflationen skulle ändras kommer penningpolitiken att anpassas”.

I Riksbankens penningpolitiska rapport meddelas också prognoser.

Riksbanken spår att BNP växer med 1,8 procent i år (1,7 var förra bedömningen i april), nästa år ses en ökning med 1,6 procent (1,9) och under 2021 väntas en BNP-tillväxt på 1,8 procent (1,8). Under 2018 var tillväxten 2,4 procent.

KPIF-inflationen spås uppgå till 1,7 procent i år (1,8), 1,8 procent nästa år (1,8) och 1,9 procent under 2021 (1,9).

Riksbanken, % juli, 2019 Konsensus juni, 2019
Räntebesked -0,25 -0,25 -0,25

Konsensusdata från Bloomberg

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.