Sänker tillväxtprognosen rejält

Riksbanken, Stockholm. Foto: Rikard Jansson

Riksbanken har i den penningpolitiska rapporten sänkt tillväxtprognosen rejält för nästa år. Även inflationsprognoserna sänks en bit, men noteras fortsatt kring målet på 2 procent.

Riksbanken uppger att världsekonomin nu börjar gå in i en fas med mer dämpad BNP-tillväxt.

“Kostnadstrycket stiger gradvis i omvärlden och penningpolitiken rör sig i en mindre expansiv riktning. Osäkerheten kring den globala konjunkturutvecklingen är dock fortsatt stor, inte minst när det gäller effekterna av brexit och handelskonflikten mellan USA och flera andra länder”, skriver Riksbanken.

Den svenska konjunkturen anses vara fortsatt stark, även om BNP-tillväxten och inflationen blivit svagare än väntat. Sysselsättningsgraden är historiskt hög, företagen rapporterar stor brist på arbetskraft och kostnadstrycket stiger, konstaterar Riksbanken.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta
2017 2018 2019 2020 2021
KPIF 2,0 (2,0) 2,1 (2,2) 1,9 (2,1) 1,8 (1,9) 2,0 (2,0)
BNP 2,1 (2,1) 2,2 (2,3) 1,5 (1,9) 2,0 (2,0) 1,8 (1,8)
Arbetslöshet, procent 6,7 (6,7) 6,3 (6,3) 6,3 (6,4) 6,5 (6,5) 6,6 (6,6)
Reporänta, procent -0,5 (-0,5) -0,5 (-0,5) -0,2 (-0,1) 0,3 (0,4) 0,8 (1,0)

Parentes anger prognos från den penningpolitiska rapporten i oktober

Prognos reporänta kvartalsmedelvärde 2018 kv 3 2018 kv4 2019 kv 4 2020 kv 4 2021 kv 4
Reporänta, procent -0,5 -0,5 (-0,5) -0,02 (-0,09) 0,48 (0,66) 0,98 (1,23)

Parentes anger prognos från den penningpolitiska rapporten i oktober

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.