Petra Diamonds ökade intäkterna – lägre vinst

Foto: Pixabay
Brittiska diamantbolaget Petra Diamonds Limited ökade intäkterna och minskade vinsten enligt preliminära siffror över det senaste räkenskapsåret.

Omsättningen ökade med 11 procent till 477 miljoner dollar (430,9) medan rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, ebitda, justerat sjönk 4 procent till 157,2 miljoner dollar (164,3). Det justerade nettoresultatet föll med 54 procent till 29 miljoner dollar (63,6).Petra Diamonds skriver att helårsresultatet påverkades negativt av en försening av upprampningen av företaget expansionsprogram, ökade kostnader och motvind i form av valuta.

Produktionen ökade med 8 procent till 4,0 Mcts under året. Diamantbolaget uppger att man är på väg att nå sitt mål för det nya räkenskapsåret om en produktion om 4,8-5,0 Mcts i 2018 och 5,0-5,3 Mcts tills 2019.

Diamantmarknaden är stabil men lider av säsongsmässig svaghet. Priserna är ned 3 procent jämfört med senaste halvåret.

Bolaget bedömer att nettoskulden kommer att börja att bantas under det andra halvåret.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.