Positiva kvartalssiffror för Scania

Lastvagnsjätten Scania, som numera ingår i Volkswagen, ökar vinsten, omsättningen och orderingången i det tredje kvartalet. Finwire publicerade niomånaderssiffror i euro i föregående vecka.

Omsättningen uppgick till 27 665 miljoner kronor (25 099), en ökning med 10 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev 2 616 miljoner kronor (2 376), med en rörelsemarginal på 9,5 procent.

Resultatet före skatt var 2 507 miljoner kronor (2 328). Resultatet efter skatt blev 1 744 miljoner kronor (1 750).

Orderingången var upp 26 procent till 23 061 fordon (18 346) medan leveranserna steg med 10 procent till 20 351 (18 422).

“Den goda efterfrågan på lastbilar i Europa fortsätter. Utvecklingen i Latinamerika är positiv och vi ser en ökad efterfrågan i Brasilien från mycket låga nivåer. I Eurasien är trenden i
efterfrågan positiv främst tack vare Rysslands fortsatta återhämtning. I Asien ökade efterfrågan tack vare starka försäljningsinsatser i främst Kina och Iran”, skriver vd Henrik Henriksson i rapporten.

Inom Bussar ökade orderingången med 2 procent.

Scania, Mkr Q3-2017 Q3-2016 Förändring
Nettoomsättning 27 665 25 099 10,2%
Rörelseresultat 2 616 2 376 10,1%
Rörelsemarginal 9,5% 9,5%
Resultat före skatt 2 507 2 328 7,7%
Nettoresultat 1 744 1 750 -0,3%