PriorNilsson Sverige Aktiv steg med 5,22 procent under september – köpte in H&M

PriorNilsson Sverige Aktiv steg med 5,22 procent i september och är sedan årsskiftet upp 13,24 procent, att jämföra med index som stigit 12,69 procent.

Under månaden har fonden ökat på exponeringen mot finans- och verkstadsbolag samt minskat exponeringen mot fastighets- och konsumentbolag.

På aktienivå har PriorNilsson Sverige Aktiv köpt in H&M, ökat i Nordea samt Danske Bank. Positionerna i Castellum och Industrivärden har minskats ned.

Vid utgången av månaden var SEB, Nordea och Volvo största innehaven.

Please follow and like us: