Ränteläget i fokus när Sean och Ulf från Strukturinvest Fondkommission gästade Björnfällan

Sean George och Ulf G Erlandsson på Strukturinvest Fondkommission gästade den senaste inspelningen av Björnfällan-podden.

 

I avsnittet diskuterade de bland annat det globala ränteläget, den svenska obligationsmarknaden och gröna obligationer.

 

Sean George som är CIO på fondkommissionen, hur ser ni på ränteläget?

  • Stefan Ingves (den svenske Riksbankschefen, nyligen omvald på fem år.  reds.anm) går ofta emot sig själv. Jag tror att räntorna är på väg upp men att de stannar kvar på en låg nivå en lite längre tid än vad man tidigare trott. Vi är förberedda för båda scenarier. Vår filosofi är att man ska kunna tjäna pengar på marknaden oavsett situation.

 

Vad är era kunders inställning till ränteläget?

  • Alla är oroliga att räntorna ska stiga. Institutioner letar efter komplement i utbudet och vill inte betala för en fond när man inte tjänar pengar.

Utveckla?

  • Då ska man inte vara i Sverige och Norden, man behöver ett globalt mandat, av två anledningar. Dels ränteläget men också likviditeten som är lägre i Sverige.

Du har ju varit med i olika poddar förut, hur ser du på att vara med i Björnfällan?

  • Det är alltid roligt att vara med. Jag vill dock säga jag inte ger några specifika rekommendationer i avsnittet. Jag försökte hålla mig till det jag kan, räntorna, jag är en “kreditkille”, haha.

 

Vad är ert huvudscenario för den svenska räntan?

  • Stefan Ingves vill få oss att tro att vi bestämmer över vår egen ränta, men vi påverkas mycket av omvärldsläget. Skuldläget är högt privat i Sverige så räntekänsligheten är hög på grund den stora exponeringen mot fastighetsmarknaden.

 

Här tar Sean George ett exempel på att tonen på fastighetsmarknaden kan ha ändrats. Wallenstam började i ett av deras senaste fastighetsprojekt i Stockholm att konvertera bostadsrätterna till hyresbostäder. Det har också blivit svårare med nyproduktion av bostäder.

 

  • 25 procent av företagsobligationerna utgörs av fastighetsobligationer. Det är enormt stort. I övriga världen ligger exponeringen mellan 2-3 procent.

 

Sean utvecklar sitt resonemang om det svenska ränteläget.

  • Sverige bestämmer alltså inte sin egen ränta helt, världsräntan kan tvinga upp den svenska och då orsakar det alltså skada främst för svenska privatpersoner. 60 procent har dessutom rörlig ränta, så det påverkar i sin tur konsumtionen. Det kan bli ett knepigt läge.

 

Hur ser du på ECB?

  • Den europeiska centralbanken kommer nog inte att höja räntan på ett tag men får man i genom skattereformen i USA kan det spilla över lite. Man kanske inte behöver en räntehöjning från ECB för att räntan ska höjas i Sverige.

 

Strukturinvest Fondkommission har sitt huvudkontor i Göteborg och Sean har rollen som CIO och Ulf har rollen head of fixed income. Strukturerade placeringar är investeringslösningar som skapas av olika finansiella instrument till exempel obligationer och optioner.  De vanligaste typerna av strukturerade placeringar är kapitalskyddade placeringar, indexbevis, autocalls och marknadswarranter.

Please follow and like us: