Sydafrika minskade guldproduktionen

Sydafrikas gruvproduktion sjönk något mindre än väntat under januari månad, mätt som i årstakt.

Guldpriset är idag i fallande trend och just nu ned 0,93 procent till 1 297 dollar per uns.

Gruvproduktionen sjönk med 3,3 procent mätt som årstakt under januari. I december 2018 var produktionen ned med 4,8 procent. Väntat var -3,8 procent enligt Bloomberg.Guldproduktionen sjönk med 22,5 procent, räknat på årsbasis. Månaden innan var nedgången 31 procent.Sydafrikas gruvnäring är en av världens största.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.