RaySearch vinstvarnar

Raystation. Pressbild RaySearch.
 

Medicinteknikbolaget RaySearch vinstvarnar för det tredje kvartalet. 

Omsättningen väntas uppgå till 112 miljoner kronor (126) med ett rörelseresultat om 1 miljon kronor (38).

”Vi befinner oss på en marknad med ojämna orderflöden. Vi känner oss trygga i vår långsiktiga strategi, gör stora investeringar i våra försäljnings- och utvecklingsorganisationer, och driver verksamheten framåt med full kraft”, säger Johan Löf, vd för RaySearch Laboratories, i en kommentar.

RaySearch förklarar vinstvarningen med tre faktorer:
* Svag orderingång i Europa, där flera stora offentliga upphandlingar har blivit försenade.
* Fortsatt försvagning av den amerikanska dollarn.
* Ökade kostnader, där bolaget hittills i år, som en medveten satsning, har ökat antalet medarbetare inom den globala marknadsorganisationen och inom forskning och utveckling med cirka 50 procent, vilket ännu inte har genererat ökad orderingång.

Den fullständig delårsrapporten kommer den 22 november.