Redeye intar en mer försiktig syn på SyntheticMR

Foto: Pixabay.

Medicinteknikbolaget SyntheticMR:s försäljning i det andra kvartalet visade en tillväxt på 58 procent, vilket var lägre än vad Redeye hade förväntat sig.

 

Det gjorde att rörelseresultatet, ebit, kom in precis över nollan trots bra kostnadskontroll. Utvärderat på rullande tolv månader noteras en fortsatt förbättring mot tidigare. Efter de två senaste kvartalens starka försäljningsutveckling anser Redeye att det handlar om kvartalsvariationer. Det är ingen faktor som påverkar analysfirmans långsiktiga syn på SyntheticMR. Det framgår av en analys daterad den 20 september.

Framtiden ser ljus ut för syntetisk MR och bolaget har initierat marknads- och försäljningsinsatser för att öka marknadsbearbetningen. Tilläggsavtalet med Siemens och FDA-godkännandet för SyMRI Image gällande GE Healthcare MR-kameror är två viktiga steg i rätt riktning. 

“I det kortare perspektivet har vi intagit en mer försiktig syn och skruvat ner våra försäljningsestimat. Det är hänfört till dollarns utveckling och en framförskjutning av förväntade intäkter från samarbetet med Siemens och Philips. Vårt motiverade värde för SyntheticMR uppgår efter förändringarna till 315 (333) kronor per aktie”, skriver Redeye.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.