Redeye sänker motiverat värde för Fingerprint Cards

Fingerprints logotype. Pressbild.

Redeye sänker det motiverade värdet för Fingerprint Cards till 12 kronor i basscenariot (24) i spåren av bolagets delårsrapport.

Att Fingerprint Cards sänker opex till 360 miljoner kronor är en stor utmaning för ett bolag som verkar i en innovationsindustri, resonerar Redeye. Bolagets marknadsprognos om 50 miljoner kort under 2018 anses vara orealistisk. 2018 väntas dock bli ett spännande år då vinnaren på marknaden för smarta kort kan uppenbaras.

Bear-scenariot sänks till 7 kronor (10) och Bull-scenariot 25 kronor (48).