Revisorer kritiserar EU:s bankstresstest som alltför enkelt

Europeiska revisionsrätten, ECA, går ut och kritiserar EU:s bankstresstest för att ha varit alltför mild, enligt en rapport. Det skriver Bloomberg News.

ECA:s negativa synpunkter relaterar till att de scenarier som simulerades inte ens var i nivå med finanskrisen 2008. Därtill varierade intensiteten i testerna länderna emellan, påpekar ECA.

”Europeiska banker borde ha testats mot mer tuffa finansiella chocker”, sade Neven Mates som sammanfattat rapporten.

Testerna utförs av europeiska bankmyndigheten, EBA, och räknar in för bland annat stora kreditförluster och andra brexitrelaterade utfall. Av totalt 48 banker kom Barclays att göra sämst under det senaste testet. Samtidigt kan ingen bank bli underkänd eller godkänd av testerna. De syftar endast till att hjälpa regulatorer att bestämma om banker behöver mer kapital, eller borde tillåtas få betala ut utdelning och bonusar.

EBA har sagt att det tänker ta i beaktning synpunkterna från ECA-rapporten.

Nästa stresstest är planerad att hållas 2020.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.