Riksbanken inför variationsband och KPIF som målvariabel

Riksbanken, Stockholm. Foto: Rikard Jansson/Finwire
Riksbanken har beslutat att målet för penningpolitiken är att den årliga förändringen i konsumentprisindex med fast ränta, KPIF, ska vara 2 procent. Vidare införs även ett variationsband för inflationsmålet. Det framgår av den penningpolitiska rapporten.

KPIF har under senare år i praktiken varit viktigare för penningpolitikens utformning än KPI. Nu tydliggörs detta genom att inflationsmålet även formellt definieras som att den årliga
förändringen i KPIF ska vara 2 procent, skriver Riksbanken.”Oavsett målvariabel är det inte möjligt för Riksbanken att detaljstyra inflationen och uppnå målet om 2 procents inflationstakt varje enskild månad. För att illustrera och påminna om attinflationen på kort sikt fluktuerar av många olika skäl har Riksbanken därför beslutat att
börja använda ett variationsband”, heter det vidare.
Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.