Riksbanken oroade över svaghetstecken i underliggande inflationstryck

Riksbanken, Stockholm. Foto: Rikard Jansson/Finwire
 

Svaghetstecken i det underliggande inflationstrycket på grund av dämpade tjänstepriser och en svagare löneutveckling än väntat är oroande och har lett till att Riksbanken justerat ned inflationsprognosen. Inflationen väntas dock leta sig upp mot målet igen på grund av ett starkt resursutnyttjande och förankrade inflationsförväntningar kring 2 procent.

Det säger riksbanksledamoten Per Jansson, som ersätter ordföranden Stefan Ingves, vid presskonferensen efter dagens penningpolitiska besked, där reporäntan som väntat lämnades oförändrad.

Han uppger vidare att inflationsutvecklingen nu är ännu mer beroende av att den svenska kronan inte stärks för fort på grund av de svaga tjänstepriserna.

Jansson konstaterar att inflationen har letat sig uppåt men att det “samtidigt inte är mycket vunnet att över kort tid ligga vid 2 procent” och att det “gäller att säkerställa att utvecklingen består när vi tittar framåt”.

Vidare säger han att den senaste tidens turbulens på finansmarknaderna “inte är något stort problem just nu”.

I det penningpolitiska beskedet ändrade Riksbanken språkbruket kring när den första räntehöjningen väntas komma till “under andra halvåret 2018” från tidigare “mitten av 2018”. Samtidigt lämnades räntebanan oförändrad.

Ledamoten säger att det reviderade språkbruket är en “bättre beskrivning av räntebanan” som sattes i december och att det är naturligt att “fila lite på spårbruket” när man närmar sig tidpunkten för när något ska hända. Det är enligt honom ingen dramatik i detta då räntebanan är densamma, även om ordvalet har “influerats av nedåtriskerna i inflationen”.

Ledamoten Henry Ohlson reserverade sig mot direktionens beslut och ansåg att Riksbanken borde ha höjt räntan. Per Jansson menar att det “inte är så förvånande med olika synpunkter när man närmar sig tidpunkten” för en höjning.

På en fråga om vilket verktyg Riksbanken skulle föredra om penningpolitiken behöver göras mer expansiv säger Jansson att alla delar i verktygslådan är aktiva men att et vore “mest naturligt att fundera på tidpunkten när vi ska höja räntan”.

Angående om räntebanan nu är mer osäker än i december säger han att man “möjligen” kan formulera sig som att räntebanan nu är mer osäker. Vidare uppger han att Riksbanken inte har en högre tolerans för en lägre inflation.

 

 

Please follow and like us: