Riksbanken såg frågetecken kring styrkan i inflationstrycket vid senaste mötet

Stefan Ingves, foto: Flickr
Stefan Ingves, foto: Flickr
Riksbankens ledamöter betonade vid förra penningpolitiska mötet att inflationen har varit lägre än väntat flera månader i rad och såg därför frågetecken kring styrkan i inflationstrycket. Det framgår av mötesprotokollet, som släpptes på tisdagen. 

Riksbanken beslutade då att behålla reporäntan oförändrad på -0,25 procent, och direktionen bedömde att reporäntan kommer att ligga kvar på denna nivå en något längre tid än vad man trodde tidigare.

Direktionen beslutade även att Riksbanken från juli 2019 till december 2020 ska köpa statsobligationer till ett nominellt belopp om 45 miljarder kronor.

Ledamöterna konstaterade att omvärldskonjunkturen fortsatt är kantad av osäkerhet och risker som kan leda till en sämre utveckling framöver. Man noterade också att flera tongivande centralbanker nu kommunicerar en något mer expansiv penningpolitik än tidigare.

Vidare ansågs de svagare inflationsutsikterna motivera att avvakta lite längre innan räntan höjs igen. Samtidigt som det framfördes vissa nyansskillnader om när det kan vara lämpligt att höja räntan nästa gång, indikerar prognosen för reporäntan att räntan höjs i slutet av året eller i början av nästa år.

“Mot bakgrund av en oväntat låg inflation i både Sverige och omvärlden, låga räntor i omvärlden och en osäkerhet om styrkan i den globala utvecklingen poängterade flera ledamöter att det är viktigt att penningpolitiken går försiktigt fram. Prognosen indikerar därför att höjningarna framöver kommer att ske i en något långsammare takt än i föregående prognos”, heter det.

Vice riksbankscheferna Martin Flodén och Henry Ohlsson reserverade sig mot beslutet att köpa statsobligationer från juli 2019 till december 2020. De anser att ytterligare köp inte på ett tydligt sätt kommer att bidra till penningpolitikens måluppfyllelse, men att det finns risker förknippade med ytterligare köp.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.