Rio Tinto ökade järnmalmsleveranserna men minskade i koppar

Gruvjätten Rio Tinto ökade sina leveranser av järnmalm med 6 procent under det tredje kvartalet jämfört med samma period i fjol, men kopparproduktionen var samtidigt 3 procent lägre.

Järnmalmsproduktionen från Rio Tintos gruvor i västra Australien var i linje med estimaten under det tredje kvartalet och bolaget står fast vid prognosen om 330 miljoner ton för helåret. Den ursprungliga prognosen i början av året var på 330-340 miljoner ton men Rio Tinto har tidigare justerat den siffran till omkring 330 miljoner ton.

Rio Tinto sänker på tisdagen produktionsprognosen vad gäller kopparn till 460 000-480 000 ton för helåret. Tidigare prognos var 500 000 till 550 000 ton. Orsaken som anges är framför allt förseningar vid Escondida-gruvan i Chile.

Please follow and like us: