Scania miljardinvesterar i ett nytt gjuteri i Södertälje

Lastbilsföretaget Scania kommer att investera cirka 1,5 miljarder kronor i ett nytt gjuteri i Södertälje, enligt ett pressmeddelande.

Satsningen innebär att företaget tredubblar kapaciteten och halverar energiförbrukningen jämfört med den teknik och metoder som används vid det befintliga gjuteriet.”En helt ny anläggning är det mest kostnadseffektiva och miljö- och kvalitetsmässigt bästa alternativet när det gäller den framtida försörjningen av strategiskt viktiga komponenter till vår motortillverkning”.

”Med investeringen behålls också den viktiga närheten till vår forskning och utveckling, som är koncentrerad till Södertälje. Den innebär samtidigt att Södertälje fortsatt kommer att vara navet i vår europeiska motorproduktion”, säger Scanias produktionsdirektör Ruthger de Vries.

Det nya gjuteriet, som kommer att drivas på el framställd av förnybara energikällor, är planerat att börja byggas i januari 2019.

Vid fullt kapacitetsutnyttjande kommer det nya gjuteriet att sysselsätta samma antal anställda som vid det nuvarande gjuteriet, det vill säga närmare 200 personer.