SCA:s omsättning och vinst blev bättre än väntat

Foto: Pixabay.
 

Skogsindustribolaget SCA redovisar ökad omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet 2017. Bolaget rapporterar ett ökande resultat högre än väntat.

Omsättningen uppgick till 4 231 miljoner kronor (3 769), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 4 028.

Rörelseresultatet blev 776 miljoner kronor (581), med en rörelsemarginal på 18,3 procent.

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll till 776 miljoner kronor (577), med en rörelsemarginal exklusive extraordinära poster på 18,3 procent.

SCA redovisar ebitda på 1 049 miljoner kronor (845), med en ebitda-marginal på 24,8 procent. Väntat var 937 miljoner.

Resultatet efter skatt blev 627 miljoner kronor (445), analytikerkonsensus 497.

Resultat per aktie hamnade på 0,89 kronor (0,63).

SCA, Mkr Q3-2017 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2016
Nettoomsättning 4 231 4 028 5,0% 3 769
Rörelseresultat 776 652 19,0% 581
Rörelsemarginal 18,3% 16,2% 15,4%
Rörelseresultat, ex eo 776 577
Rörelsemarginal, ex eo 18,3% 15,3%
Nettoresultat 627 497 26,2% 445
Resultat per aktie, kr 0,89 0,63
EBITDA 1 049 937 12,0% 845