Schibsted ökar omsättning och vinsten

Rolv Erik Ryssdal, vd för Schibsted. Pressbild.
Norska mediejätten Schibsted redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även en rejält högre vinst. 

Omsättningen uppgick till 4 161 miljoner norska kronor (3 798), en ökning med 10 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev 802 miljoner norska kronor (354), med en rörelsemarginal på 19,3 procent (9,3).Resultatet före skatt var 779 miljoner norska kronor (392). Resultatet efter skatt blev 553 miljoner norska kronor (197), en ökning med 181 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,34 norska (0,77).

Schibsted, MNOK Q3-2017 Q3-2016 Förändring
Nettoomsättning 4 161 3 798 9,6%
Rörelseresultat 802 354 126,6%
Rörelsemarginal 19,3% 9,3%
Resultat före skatt 779 392 98,7%
Nettoresultat 553 197 180,7%
Resultat per aktie, NOK 2,34 0,77 203,9%