Schweiziska förväntningar på högsta nivån sedan 2010

Foto: Pixabay.
Schweiz presenterade tidigare idag en uppdatering av ledande indikatorer, mätt som KOF-indikatorn. 

Barometern ökade till 109,1 i oktober, från 106,1 månaden före. Det är den högsta nivån som uppmätts sedan i september 2010.

Indikatorn speglar förväntningarna för de kommande sex månaderna.