SEB spår att BNP växer med 3,2 procent i år

SEB justerar upp sina tillväxtantaganden för den svenska ekonomin. Storbanken bedömer nu att den svenska ekonomin ökar med 3,2 procent i år, upp från 3,1 procent i föregående prognos, och 2,8 procent nästa år, upp från 2,6 procent. Prognosen för 2019 lämnas oförändrad vid 2,4 procent.

En bred svensk tillväxt får bränsle från procyklisk finanspolitik, en extrem penningpoli­tik och svag krona, skriver SEB.

“Bostadsinvesteringar är fort­satt viktigaste drivkraften medan privat konsumtion utvecklas lugnare och nya mätmetoder gör att offentlig kon­­sumtionsvolym stagnerar trots rekordhög jobbtillväxt. Allt allvarligare rekryteringsproblem, framför allt inom bygg­branschen och den offentliga sektorn, hämmar tillväxten under senare delen av prognosperiod”, uppger banken.

Prognosen för reporäntan lämnas oförändrad. Även om inflationen stiger något så når Sverige inte målet om 2 procents inflation trots högkonjunktur.

“Allt stramare resurs­läge och normalisering i omvärlden gör ändå att Riksban­­ken höjer räntan i april 2018 och sedan genomför ytter­ligare fyra räntehöjningar under 2018-2019 till 0,75 procent. Att penningpolitiken är extremt ex­pansiv i en stark konjunktur ökar riskerna för stora ekonomiska bakslag på sikt på grund av uppdrivna hus­hållskulder och bopriser”, resonerar SEB.

När det gäller arbetslösheten räknar SEB nu med en arbetslöshet om 6,5 procent i år, upp från tidigare 6,4 procent. Nästa år väntas den sjunka till 6 procent, från 6,1 procent. Prognosen för 2019 lämnas oförändrad vid 6,1 procent.

Ekonomerna på storbanken bedömer att kronan kommer att stärkas när höjningar från Riksbanken närmar sig.

“Kronan är i dag 5 procent undervärderad mot euron och dollarn. När Riksbanken höjningar närmar sig stärks kronan. EUR/SEK handlas till 9,35 i slutet av 2017 och till 9,00 i slutet av 2018. I en miljö med stark euro på den globala scenen rekylerar EUR/SEK uppåt till 9,20 under 2019. Efter en rekyl i höst förväntas USD/SEK handlas till 8,20 i slutet av 2017 men faller sedan till 7,50 respektive 7,35 i slu­tet av 2018 och 2019. Den negativa effekten på exportföretagen mildras av starkare global konjunktur”, skriver ekonomerna.

newsroom@finwire.se

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.