Sectra ökar omsättningen och rörelseresultatet

Torbjörn Kronander, vd på Sectra. Pressbild.
 
Sectra redovisar ökad omsättning under första kvartalet 2017/2018 jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre rörelseresultat.

Omsättningen uppgick till 265,1 miljoner kronor (230,5), en ökning med 15 procent mot föregående år.Rörelseresultatet blev 44,3 miljoner kronor (32,1), med en rörelsemarginal på 17 procent.Resultatet före skatt var 28,8 miljoner kronor (31,2).

Resultatet efter skatt blev 22,5 miljoner kronor (24,3), en minskning med 7 procent mot föregående år.

Koncernens finansnetto minskade med 14,5 miljoner till -15,5. Valutakursförändringar påverkade de finansiella posterna med -15,5 miljoner (-1,0).

“Trots en relativt stor valutaexponering har Sectra mot bakgrund av bolagets stabila ekonomi valt att inte valutasäkra transaktioner. Valutakursförändringar får därför direkt genomslag i de finansiella siffrorna i stället för över tid”, skriver bolaget.

Resultat per aktie hamnade på 0,59 kronor (0,65), vilket innebär en minskning med 9 procent mot föregående år.

Orderingången uppgick till 227,6 miljoner (225,5).

“Orderingången nådde inte riktigt upp till önskade nivåer och vi får fortsatt fokusera på till- växt”, säger vd Torbjörn Kronander i en kommentar.

“I många av de marknader där Sectra finns har vi så stor marknadsandel att tillväxten är begränsad. Detta gäller dock inte USA, där vi utöver hög kundnöjdhet har en relativt liten marknadsandel. Det senaste året har vi fått förtroende från flera framstående vårdgivare i USA och jag ser fortsatt goda affärsmöjligheter framför oss på den amerikanska marknaden. För att kunna växa långsiktigt behöver vi även öppna nya marknader och kanaler. Vi har under det senaste året etablerat oss i två nya länder, Frankrike och Kanada. Kundernas behov av de lösningar vi tillhandahåller är fortsatt god och jag ser inga förändringar i de underliggande trenderna på marknaderna. Vi har en stabil grund med stor Kronander och andel långa kundkontrakt och mer än hälften av omsättningen utgörs av återkommande intäkter.”

Sectra, Mkr Q1-2017/2018 Q1-2016/2017 Förändring
Nettoomsättning 265,1 230,5 15,0%
Rörelseresultat 44,3 32,1 38,0%
Rörelsemarginal 16,7% 13,9%
Resultat före skatt 28,8 31,2 -7,7%
Nettoresultat 22,5 24,3 -7,4%
Resultat per aktie, kr 0,59 0,65 -9,2%

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.