Sernekes vd Ola Serneke ökar innehavet

Byggbolaget Sernekes vd Ola Serneke har den 8 november via sitt bolag Selopa köpt 11 100 aktier i Serneke. Aktierna köptes till kursen 103,94 kronor per aktie, en affär på 1,15 miljoner kronor.

 

Affären gjordes på Nasdaq Stockholm. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Ola Serneke äger 25,6 procent av kapitalet och 55,0 procent av rösterna i Serneke.