Skagen Insight steg med 6,1 procent i april, Ericsson draglok

Skagen Insight steg med 6,1 procent i april, vilket var bättre än index som ökade med 5,3 procent. Avkastningen sedan årets början summerar till -2,5 procent.

Under månaden har börsbolagen presenterat sina kvartalsrapporter och fondens förvaltare kommer fokusera på att noggrant följa om det finns ytterligare fingervisningar om att förändringstakten i fondens underliggande innehav hålls på en hög nivå.

“Vi har redan sett tidiga tecken på att den nuvarande stressen i marknaden har ökat farten i förändringsarbetet inom vissa av våra innehav. Ett sådant exempel är ledningsbytet i GEA Group där såväl finanschef som vd nu kliver ned. Vi tror att denna förändring är nödvändig för att återuppbygga förtroendet för bolaget”, skriver förvaltaren.

GEA Group var ett av fondens största negativa bidrag under månaden.

Bland positiva bidrag märktes innehavet i Ericsson efter att kursen stigit med hela 27 procent i spåren av kvartalsrapporten för det första kvartalet. Ericsson var inför rapporten det näst största innehavet i Insight-fonden. Efter den starka utvecklingen har fonden omfördelat en del av vinsterna till andra innehav i linje med fondens målsättning att maximera den riskjusterade avkastningen.

Please follow and like us: