SKF:s justerade rörelseresultat högre än väntat

Foto: Pixabay.

Verkstadsbjässen SKF redovisar ökad omsättning men lägre än väntat under tredje kvartalet 2017. Det justerade rörelseresultatet blev högre än väntat.

Omsättningen uppgick till 18 627 miljoner kronor (17 862), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 18 717.

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll till 2 211 miljoner kronor (1 811), med en rörelsemarginal exklusive extraordinära poster på 11,9 procent. Väntat var 2 002 miljoner.

Resultatet före skatt var 1 692 miljoner kronor (2 049), analytikerkonsensus 1 767.

Bolagets marknadsutsikter för det fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet 2017:

“Efterfrågan på SKF:s produkter och tjänster förväntas bli relativt oförändrad för koncernen, men också för Industri och Fordon.

Efterfrågan förväntas bli något högre i Europa och relativt oförändrad i Nordamerika, Asien och Latinamerika”, skriver bolaget i dagens rapport.

I samband med rapporten för det andra kvartalet skrev bolaget följande om
utvecklingen för det tredje kvartalet.jämfört med andra kvartalet:

“Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli lägre för koncernen och Industri och något lägre för Fordon. Efterfrågan förväntas bli avsevärt lägre i Europa och relativt
oförändrad i Nordamerika, Asien och Latinamerika.”

SKF, Mkr Q3-2017 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2016
Nettoomsättning 18 627 18 717 -0,5% 17 862
Rörelseresultat, ex eo 2 211 2 002 10,4% 1 811
Rörelsemarginal, ex eo 11,9% 10,7% 10,1%
Resultat före skatt 1 692 1 767 -4,2% 2 049

Konsensusdata från Bloomberg