Sotkamo Silver rapporterar positivt nettoresultat

Gruvföretaget Sotkamo Silver redovisar med stöd av finansiella intäkter ett positivt resultat på sista raden. Rörelseresultatet visade en större förlust än under motsvarande period i fjol.

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -5,8 miljoner kronor (-4,7).

Finansiella intäkter uppgick till 9,8 miljoner kronor (0).

Resultatet före och efter skatt var 3,9 miljoner kronor (-5,1). Resultat per aktie hamnade på 0,03 kronor (-0,05).

Likvida medel var 308,3 miljoner (164,2).

“Första kvartalets viktigaste händelse var färdigställandet av Silvergruveprojektets och koncernens slutliga finansiering. Efter slutförandet av finansieringspaketet 474 miljoner kronor kommer byggandet att fortsätta med en stark kassa i enlighet med tidtabellen”, säger vd Timo Lindborg i en kommentar.

Han berättar vidare: “Sotkamo Silver har förnyat organisationen i Silvergruveprojekten och i koncernen. Jag är säker på att vårt byggnations- och gruvteam med sin breda erfarenhet kommer att leda projektet mot en framgångsrik produktion. Vi har genomfört
en miljökonsekvensbeskrivningsprocess för utökad produktionskapacitet i samarbete med boende och intressenter på området. Processen är i slutfasen och vi väntar den kontaktmyndighetens slutkommentarer senast i juli i år. Under hösten planerar vi lämna in en ansökan för utökad produktionskapacitet”.

Sotkamo Silver, Mkr Q1-2018 Q1-2017
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -5,8 -4,7
Resultat före skatt 3,9 -5,1
Nettoresultat 3,9 -5,1
Resultat per aktie, kronor 0,03 -0,05
Please follow and like us: