Stark kvartalsrapport för Resurs Holding

Resurs Holding. Pressbild.

Nischbanken Resurs Holding ökade resultatet mer än väntat i det tredje kvartalet. 

Totala intäkter uppgick till 769,1 miljoner kronor (717), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 773 miljoner kronor.Rörelseresultatet blev 364,1 miljoner kronor (302).

Resultatet efter skatt blev 280,5 miljoner kronor (225), analytikerkonsensus 275.

Resultat per aktie hamnade på 1,40 kronor (1,12).

Resurs ökade under perioden utlåningen till allmänheten med 13 procent till 23,22 miljarder kronor. Kreditförlustnivån uppgick till 1,8 procent (1,9).

“Vi fortsätter ta marknadsandelar, breddar marknaden och skapar nya tillväxtmöjligheter genom innovativa lösningar. Det har vi gjort i över 40 år – och det tänker vi även att fortsätta göra framöver”, säger vd Kenneth Nilsson i en kommentar.

Resurs, Mkr Q3-2017 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2016
Intäkter 769,1 773 -0,5% 717
Rörelseresultat 364,1 356 2,3% 302
Nettoresultat 280,5 275 2,0% 225
Resultat per aktie, kr 1,40 1,12