Statliga bolagsportföljens omsättning ökade med 9 procent

Stockholms stadshus. Foto: Rikard Jansson
De statligt ägda bolagen ökade både omsättningen och resultatet under 2018. Det framgår av en rapport från Näringsdepartementet. 

Omsättningen ökade med 9,3 procent till 354,2 miljarder kronor. Ökningen förklaras i
huvudsak av att Vattenfalls nettoomsättning ökade med 16 procent. Telias och LKAB:s omsättning ökade med 5 respektive 11 procent.

Resultatet efter skatt ökade till 38,9 miljarder kronor (38,3). Resultatförbättringen förklaras framför allt av stärkta resultat i Vattenfall och Sveaskog.

Värdet på statens börsnoterade aktieinnehav ökade med 14,5 procent till 69,0 miljarder kronor. Utdelningarna förväntas uppgå till cirka 19,9 miljarder kronor (20,2).

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.