Stillfront ökar omsättning och rörelseresultat under första kvartalet

Stillfront redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre vinst. Företagsförvärv påverkar jämförelsen.

Omsättningen uppgick till 314,8 miljoner kronor (250,5), en ökning med 26 procent mot föregående år. Räknat proforma för den nya koncernen så var fjolårets omsättning 280,5 miljoner kronor, vilket innebar en ökning med 12 procent.

EBITDA, justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 106,3 miljoner kronor
(98,9), vilket innebär en ökning på 7,4 procent. Räknat proforma var fjolårets justerade ebitda-vinst 106,6 miljoner.

Rörelseresultatet blev 73,3 miljoner kronor (41,0), med en rörelsemarginal på 23,3 procent (16,4).

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll på 75,0 miljoner kronor (77,6), med en rörelsemarginal exklusive extraordinära poster på 23,8 procent (31,0).

Resultatet före skatt var 67,7 miljoner kronor (41,0).

Resultatet efter skatt blev 45,8 miljoner kronor (26,2), en ökning med 75 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,99 kronor (1,56), vilket innebär en ökning med 28 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 60,5 miljoner kronor (-12,7).

“Första kvartalet 2018 passerade vi en viktig milstolpe. Förvärvet av Goodgame Studios
har slutförts, och vi rapporterar nu för första gången den sammanslagna koncernen”, säger vd Jörgen Larsson.

“Stillfront har fått en flygande start med rekordnivåer på både intäker och resultat.
De befintliga storprodukterna Goodgame Empire, Empire Four Kingdoms och Big Farm
fortsätter att leverera, och de investeringar som gjorts i samband med spellanseringarna
Big Farm Mobile Harvest, War and Peace and Nida Harb III har visat sig falla väl ut, med ett starkt bidrag till intäkter och resultat i det första kvartalet. Vi har också gjort framsteg i att realisera synergier som har identifierats inom koncernen.”

“Vi fortsätter att utveckla nya spel med starka varumärken på etablerade plattformar, vilket ger oss en fördelaktig risk-/avkastningsprofil, och är ett balanserat och kapitaleffektivt sätt för oss att expandera portföljen. Vi har en bra pipieline vad gäller såväl kommande lanseringar som potentiella förvärv, och jag är övertygad om att vi är på rätt väg mot att bli en global ledare inom vår nisch”, säger han vidare.

Förvärvet av Altigi GmbH slutfördes i januari 2018. Redovisningsmässigt betraktas förvärvet som ett omvänt förvärv, där Altigi GmbH är den redovisningsmässigt förvärvande enheten och Stillfront Group är den legala förvärvande enheten. Detta innebär att alla jämförelsesiffror till och med 31 december 2017 avser Altigi GmbH.

Stillfront, Mkr Q1-2018 Q1-2017 Förändring
Nettoomsättning 314,8 250,5 25,7%
Rörelseresultat 73,3 41,0 78,8%
Rörelsemarginal 23,3% 16,4%
Rörelseresultat, ex eo 75,0 77,6 -3,4%
Rörelsemarginal, ex eo 23,8% 31,0%
Resultat före skatt 67,7 41,0 65,1%
Nettoresultat 45,8 26,2 74,8%
Resultat per aktie, kronor 1,99 1,56 27,6%
Kassaflöde från löpande verksamhet 60,5 -12,7
Please follow and like us: