Svaga löneökningar bibehåller Riksbankens nervositet för inflationen enligt chefsanalytiker

Riksbanken, Stockholm. Foto: Rikard Jansson/Finwire

Lönerna i den svenska ekonomin ökade med 2,6 procent i oktober på årsbasis, enligt Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken. Det saknas därmed tecken på att löneökningarna är på väg att ta fart, menar Nordeas chefanalytiker Torbjörn Isaksson.

För perioden april-oktober visar beräkningarna att lönerna i genomsnitt ökade med 2,7 procent, vilket kan jämföras med 2,4 procent i genomsnitt det första kvartalet.”Lönerna har den senaste tiden ökat lite snabbare inom offentlig sektor än i näringslivet. Vi vet att särskilda satsningar på lärares och undersköterskors löner har bidragit till den löneutveckling vi ser. Samtidigt är efterfrågan på arbetskraft mycket stor i kommuner och landsting”, kommenterar Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

Den allmänt starka efterfrågan på arbetskraft i svensk ekonomi uppges emellertid ännu inte visat sig lika tydligt i näringslivets löneutveckling. I näringslivet som helhet beräknas lönerna ha ökat med i genomsnitt 2,3 procent under perioden april–oktober jämfört med samma period förra året.

“Inga tecken på någon acceleration i löneökningarna, enligt Medlingsinstitutet. Det kommer att bibehålla Riksbankens nervositet för inflationen”, uppger Torbjörn Isaksson i ett twitterinlägg.

Please follow and like us: