Svensk BNP-tillväxt revideras ner

Foto: Pixabay.
Sveriges BNP-tillväxt uppgick till reviderade 3,1 procent i årstakt och 1,3 procent i kvartalstakt under andra kvartalet. Detta enligt definitiv statistik från SCB. De preliminära utfallen som släpptes i slutet av juli var 4,0 respektive 1,7 procent. 

Det var enligt SCB främst export och fasta bruttoinvesteringar som bidrog till tillväxten.

I föregående kvartal växte BNP med uppreviderade 2,3 procent i årstakt och uppreviderade 0,6 procent i kvartalstakt.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.