Svenska hushållskonsumtionen +0,9 i juli 

Foto: Pixabay.
Den svenska hushållskonsumtionen steg med 0,9 procent i juli jämfört med föregående månad, enligt statistik från SCB. Det kan jämföras med en nedgång på 0,3 procent i juni. 

Under senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 0,8 procent, i säsongrensade tal, jämfört med föregående tremånadersperiod.Hushållskonsumtionen ökade med 3,0 procent under juli jämfört med motsvarande månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal. Förra månaden var siffran +1,2 procent.

Gruppen som bidrog mest till den totala utvecklingen var transporter och detaljhandel med och service av motorfordon där ökningen var 4,1 procent i kalenderkorrigerade tal.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.