Svenska industriorderingången steg 11,2 procent

Foto: Pixabay.

Industrins totala orderingång ökade med 4,7 procent i september 2017 jämfört med augusti. Jämfört med september föregående år ökade orderingången med 11,2 procent, enligt statistik från SCB. 

En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst ökning uppvisades av annan transportmedelsindustri som ökade med 46,2 procent jämfört med augusti.

Utvecklingen i den totala orderingången var positiv på både hemma- och exportmarknaden. Jämfört med augusti ökade hemmamarknaden med 4,3 procent och exportmarknaden ökade med 6,3 procent.

Hittills i år har den totala orderingången varit 6,5 procent högre än motsvarande period, januari-september 2016.