Svenska inflationsförväntningar oförändrade

Förväntningarna på den svenska inflationen är överlag oförändrade och ligger vid 2,0 procent på ett års sikt, 2,1 procent på två års sikt och 2,0 procent på fem års sikt, mätt som Riksbankens nya målvariabel, KPIF.

Det visar Prosperas undersökning som utförs på uppdrag av Riksbanken, där penningmarknadens aktörer ingår.

Vid förra undersökningen, i oktober, låg penningmarknadens förväntningar på 2,0 procent, 2,0 procent respektive 2,1 procent.

Mätt som den gamla målvariablen, KPI, är inflationsförväntningarna 2,0 procent på ett års sikt (2,0), 2,1 procent på två års sikt (2,1) och 2,0 procent på fem års sikt (2,1).