Svenska stålindustrin är kritisk till USA-tullar

Den svenska stålindustrin är kritiska till att de amerikanska tullarna på stål och aluminium förlängs. EU-länderna kommer således från och med idag att ha 25 procents tull på sina varor när de skeppas till USA.

– Det är ett dåligt beslut för handeln generellt. Vi behöver mer frihandel och mindre protektionism i världen, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret, i en kommentar.

Samtidigt bedöms de ha en begränsad effekt på de svenska företagen.

– Tullarna har begränsad påverkan på de svenska företagen eftersom de är väldigt nischade på specialstål som USA behöver. Dessutom har flera av de svenska stålföretaget produktion i USA och drabbas därför inte direkt av tullarna, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Jernkontoret menar att världen istället har problem med en överproduktion av stål i Kina.

– Det är egentligen överproduktionen av stål som är problemet för den amerikanska stålindustrin. Därför borde USA och EU gå samman för att få till en bra hantering av den och Kinas prisdumpning på stålmarknaden, säger Mathias Ternell.

Jernkontoret vill också se att Europa nu skyddas så det inte blir en överimport till Europa istället för USA.

– Även om svensk stålindustri inte drabbas särskilt hårt av tullarna på företagsnivå så ser vi med oro på de ändrade handelsflöden som sker när USA reser en tullmur mot omvärlden. En översvämning av stål till Europa pressar ner priserna och därför bör EU införa tullkvoter som skyddar oss mot en överimport, säger Mathias Ternell.