Swedbank ger ut sina första gröna obligationer

Foto: Pixabay.

Swedbank emitterade under gårdagen sin första gröna obligation som uppgick till 500 miljoner euro med en löptid på fem år.

Pengarna ska gå till att finansiera hållbara investeringar i fastigheter och förnybara energikällor som minskar koldioxidanvändningen i samhället, samt bidrar till flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Swedbank skriver i ett pressmeddelande att man avser att vara en regelbunden emittent på den gröna obligationsmarknaden.