Sydafrikas gruvproduktion steg i oktober

Foto: Pixabay.

Sydafrikas gruvnäring steg mer än väntat under oktober.

Produktionen steg med 5,2 procent mätt som årstakt under höstmånaden. Marknaden hade räknat med en uppgång om 3 procent, enligt Bloombergs sammanställning.

I september var produktionen ned med 0,3 procent, reviderat från ursprungliga 0,9 procents tillväxt.

Guldproduktionen sjönk med 0,9 procent. Septemberproduktionen reviderades till +2,2 procent (+2,3). Platinaproduktionen steg 2,7 procent efter nedgång med reviderade 7,9 procent i september.

Sydafrikas gruvnäring är en av världens största.