Techjättarna i USA har inte någon brådska att spendera sina utländska kassor

Foto: Pixabay.

USA:s största teknikföretag har inte någon brådska med att använda sina utländska kassor efter att skattereformen gått igenom.

Många bedömare har trott att företagen skulle komma att använda pengarna i betydligt större skala när reformen sänkte bolagsskatten på vinster till 21 procent från 35 procent.

Men av de fem största är det bara Apple som tillkännagivit att man hämtar hem pengarna för investeringar. Dessa förväntas leda till 20 000 nya jobb i USA men också för att betala en skattenota på 38 miljarder dollar.

Av de övriga fyra har Microsoft sagt att man inte har väntat på skattereformen för att investera, utan tagit tillfället i akt varje gång det funnits ett intressant uppköpsobjekt.

Googles moderbolag Alphabet har kort meddelat att reformen inte har påverkat dess kapitalallokering.

Amazon uppgav genom finanschefen att man redan nu spenderar mycket på sin personal.

Facebook uppges ha varit den största besvikelsen då man vid senaste kvartalsredovisningen inte alls nämnde skattereformen.

Samtliga framtidsplaner efter skattereformen har Wall Street Journal hämtat från företagens samtal med investerare vid de senaste delårsrapporterna.

En förklaring till varför teknikjättarna inte är så sugna på att använda kassorna är för att de har kunnat låna pengar till rejält låga räntor. Dessa pengar har man sedan använt för att ge avkastning till aktieägarna. Det hela har emellertid lett till att skulderna byggts upp.

Under de senaste fem åren har teknikföretagen på S&P 500 tredubblat sina långsiktiga skulder till 531 miljarder dollar. Det är den högsta tillväxttakten jämfört med alla andra branscher för samma period.

Please follow and like us: