Telia säljer allt i MegaFon till Gazprombank

Telias logotype. Pressbild.
Teleoperatören Telia har kommit överens om att sälja sitt innehav om 19,0 procent i MegaFon till Gazprombank.

Transaktionen är i linje med Telia Companys strategi att fokusera på Norden och Baltikum, skriver bolaget i ett pressmeddelande.
– Telia Company är en av grundarna av MegaFon och har från början aktivt medverkat till att företaget blivit ledande på den mobila och digitala marknaden i Ryssland. Vi sålde nyligen 6,2 procent av vårt innehav i MegaFon och nu sätter vi punkt för Telia Companys ägande i
MegaFon helt i linje med vår strategi, säger Johan Dennelind, vd och koncernchef Telia Company.

Telia Company säljer sitt innehav om 19,0 procent i MegaFon som har klassificerats som en finansiell tillgång, till ett pris av 514 RUB per aktie, totalt 60,6 GRUB (motsvarande cirka 8,6 miljarder kronor) med en positiv pro forma effekt på nettoskuld/EBITDA med 0,3x.

MegaFon stängde igår på 570,9 RUB, vilket innebär att denna försäljning sker med en rabatt på 10 procent.

Gazprombank har åtagit sig att inte sälja ytterligare aktier i MegaFon under sex
månader efter det att försäljningen har avslutats, om inte vissa
undantag föreligger.

Telia Company har utfört en due diligence-process samt gjort bakgrundskontroller av parten som är involverad i transaktionen.

Gazprombank är Rysslands tredje största bank och finansierar köpet av
aktier i MegaFon med tillgängligt kapital. Transaktionen inkluderar
inte någon form av finansiering eller kreditgivning från Telia
Company eller annan part. EU och USA har fört upp ett flertal ryska
banker, däribland Gazprombank, på sanktionslistor. Gazprombank är
föremål för EU:s kapitalmarknadssanktioner och för amerikanska
Directive 1 sanktioner. Sanktionerna förbjuder amerikanska och
europeiska företag från att direkt eller indirekt finansiera enheter
som är föremål för sanktionerna. Transaktionen av Telia Companys
innehav i MegaFon omfattar inte någon form av finansiering av
Gazprombank eller någon handel i aktier eller andra värdepapper
utställda av Gazprombank. Därför omfattas inte transaktionen av
sanktionerna, skriver Telia.