Tethys Oils rörelseresultat och omsättning ökar

Oljeproducenten Tethys Oil redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre rörelseresultat.

Omsättningen uppgick till 28,5 miljoner dollar (26,1), en ökning med 9 procent mot föregående år.

Ebitda-resultatet var 18,2 miljoner (15,7).

Rörelseresultatet blev 8,2 miljoner dollar (4,5), med en rörelsemarginal på 28,8 procent (17,2).

Resultatet efter skatt blev 4,8 miljoner dollar (6,4), en minskning med 25 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,14 dollar (0,19), vilket innebär en minskning med 26 procent mot föregående år.

Produktionen uppgick till 12 354 fat per dag (12 297).

Tethys Oil, MUSD Q3-2017 Q3-2016 Förändring
Nettoomsättning 28,5 26,1 9,2%
Rörelseresultat 8,2 4,5 82,2%
Rörelsemarginal 28,8% 17,2%
Nettoresultat 4,8 6,4 -25,0%
Resultat per aktie, USD 0,14 0,19 -26,3%