The Joneses & their neighbours

Federal reserve släpper titt som tätt siffror på detaljnivå kring förmögenhetsfördelning och dylikt. I september förra året släpptes deras senaste rapport ” Federal Reserve Consumer Finance Survey 2016”. Siffrorna visar att amerikanerna har aldrig någonsin varit rikare än de är just nu.

Median-inkomsten för amerikanska familjer ökade med 10 % och medel-inkomsten med 14% mellan åren 2013–2016. Under samma år ökade medelförmögenheten med hela 26%, tack vare både stigande hus och aktiepriser. Till skillnad från åren 2010–2013 ökade inkomsterna för alla inkomstgrupper mellan åren 2013–2016 även om ökningen var högst hos hushållen med högst inkomster. Summa summarum har den absoluta majoriteten av amerikanska familjer fått det bättre ställt de senaste 5 åren.

Som så alltid vid stigande tillgångspriser är det de som redan har mest som gynnas mest av uppgången, därmed kan skönjas en tydlig skiljelinje mellan hushåll som äger sina hem kontra de som hyr. Därmed har också grupperna som drabbades hårdast i finanskrisen haft det svårast att återhämta sig då dålig kreditvärdighet och dylikt hindrat dessa från att äga sina hem.

Annan rolig data visar också på att största procentuella löneökningarna faktiskt kommit lågutbildade till del. Andelen av arbetskraften som saknar ”high-school” utbildning såg en inkomstökning om 26% under perioden medan högskoleutbildade såg en 15% ökning. Även sett till etnicitet ser man att de historiskt svaga grupperna på arbetsmarknaden klassificerade som ”non-whites” upplevde betydligt större procentuella inkomstökningar, om än från betydligt lägre nivåer.

I en tid av Trump och allmänt missnöje kan det vara intressant att se på denna typ av data, många säger att den starka konjunkturen inte kommit alla till del och ofta sett det som förklaring till den politiska utvecklingen i USA. Även om det i många fall är ökningar från relativt låga nivåer, och att inkomstökningarna till stor del varierar betydligt mer i reella termer, är det oerhört intressant att den starka ekonomin i betydligt större utveckling kommit fler till del nu än tidigare. Det är otroligt viktigt inte bara för politisk stabilitet men framförallt för konsumtionssiffror och återbetalningsförmågan i en ekonomi som är väldigt skuldsatt. Speciellt eftersom kreditvärdigheten är den direkta faktorn som avgör delaktigheten i bostadsmarknaden som historiskt varit den största källan för förmögenhet vilket tydligt framgår av rapporten.

Så även om klasskillnaderna ökar i takt med att tillgångspriserna stiger tycker jag personligen att löneutvecklingen är betydligt mer intressant. Tillgångar kan variera i värde över tid, så länge familjen inte säljer huset eller aktierna är pengarna inte mer än siffror på en skärm, lönen är motsatsen och varierar oftast på uppsidan snarare än nedsidan. Att den ekonomiska utvecklingen kommer alla till gagn är viktigt för alla oavsett politisk färg. Även om de 90% med lägst inkomst återigen ser sin andel av totala intäkterna sjunka målar lönetillväxten hos samma grupp upp en ganska ljus bild framöver.

Källa: Federal reserve Bulletin, September 2017. Vol. 103, No. 3

 

Stay positive!

 

//Handelsson

 

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.