THQ Nordic förvärvar två spelstudios och Goodbye Kansas Game Invest

Pressbild: THQ Nordic

THQ Nordic förvärvar två spelstudios, Gunfire Games och Milestone, samt Goodbye Kansas Game Invest som har en portfölj med minoritetsinvesteringar i utvecklingsstudior i tidig fas. Det framgår av tre separata pressmeddelanden på onsdagsmorgonen.

Gunfire Games står bakom spelserierna Darksiders, Chronos och From Other Suns och är en långsiktig utvecklingspartner till THQ Nordic. Köpeskillingen hålls hemlig men THQ Nordic förväntas få igen investeringen inom loppet av 3-4 år.

Milestone är en utvecklare och förläggare av racingspel och står bakom speltitlar så som MotoGP, MXGP, RIDE och Monster Energy Supercross. Prislappen är 44,9 miljoner euro på en kassa- och skuldfri basis, plus en tilläggsköpeskilling baserat på framtida lönsamhetsmål.

THQ Nordic bedömer att Milestone kommer nå nettointäkter på 27,5-32,25 miljoner euro, ebitda om 15,5-18 miljoner euro samt ett rörelseresultat om 10,75-12,5 miljoner euro under räkenskapsåret som avslutas i juni 2020.

Det tredje förvärvet är Goodbye Kansas Game Invest, GKGI, som THQ Nordic betalar 42,4 miljoner kronor för på en kassa- och skuldfri basis. Köpeskillingen beskrivs ligga väl under det kapital som GKGI investerat i plattformen och sina portföljbolag.

“Goodbye Kansas Game Invest leds av ett skickligt team med starka kunskaper och erfarenheter av att utveckla växande spelföretag. Förutom fortsatt support till den befintliga portföljen, innebär transaktionen en god plattform för strategiska investeringar i bolag under ett tidigt skede och i etablerade team som startar sina egna utvecklingsstudior.”, säger THQ Nordics vd Lars Wingefors.

Köpet av GKGI inkluderar förutom minoritetsinvesteringar i fem utvecklingsstudior även royaltyrättigheterna till THQ Nordics kommande spel Biomutant.

THQ Nordic redovisade under morgonen en omsättning som var högre än väntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat.

Omsättningen uppgick till 1 142,0 miljoner kronor (837,4), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 053.

Ebitda-resultat blev 389,5 miljoner kronor (206,9), med en ebitda-marginal på 34,1 procent (24,7). Operativt rörelseresultat uppgick till 204,0 miljoner kronor (69,7), motsvarande en marginal på 18 procent (8).

“Marginalförbättringen är främst en följd av den digitala försäljningen, vars årsgenomsnitt för andelen steg till 58 procent i de tre affärsområdena inom Games”, säger vd Lars Wingefors i en kommentar.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.