Tick Tock

Kryptovalutorna har under en lång tid befunnit sig i en konsolidering kring låga nivåer. Hela kryptosfären håller andan inför ETF-beslutet som skall komma senast den sista februari.

Intresset för Bitcoin har dött. Många som kallade Bitcoin för en bubbla december 2017 sover gott om nätterna. Den är trots allt bara upp 300% sedan 2014, avknoppningar ej inräknade. Men sedan toppen den 17:e december 2017 är det inte bara priset som är ner mer än 80%, utan även intresset.

Jag tror att det finns ett universellt resonemang för samtliga tillgångsslag men blir glasklart i just Bitcoins fall. Varför går inte Bitcoin upp? För att ingen köper. Varför köper ingen? För att Bitcoin inte går upp.

Frågan som jag har ställt mig i samtliga index varje dag de senaste två veckorna är “Vem är det som köper här?” Den omvända, mer lättbesvarade frågan har jag funderat över i kryptovalutorna. Vilka är det som säljer Bitcoin här egentligen? Efter en 80%-ig nedgång får man ändå säga att det bara finns hardcore-ägare kvar. Det är de som tror att Bitcoin kommer att ta över världen. Dessa människor kommer inte att sälja även om de halveras från nuvarande nivåer. Kvar har vi de nykomna ägarna som tillkommer var 15:e minut, miners.

Den 24:e maj 2020 beräknas blockstorleken i Bitcoin att halveras. Info om det finns att hitta på https://www.bitcoinblockhalf.com/.  Det betyder att alla miners som verifierar transaktionerna får från och med det datumet halverad betalning för verifieringen, det vill säga 6.25 Bitcoins mot de ursprungliga 12.5. Det bör i sin tur betyda att när det sker, minskar hashrate för blockkedjan då många miners väljer att lägga av strikt pga lönsamhetsskäl. Intäkterna halveras. Men det påståendet är direkt felaktigt om man studerar följande graf:

Grafen visar hashrate för Bitcoin, den såkallade svårighetsgraden för att lösa ett block och därmed få Bitcoins som betalning. Vid halvering borde en stor del av all hashrate försvinna. Att den inte gör det förklaras av följande:

Nära inpå varje halvering har Bitcoinpriset av förklarliga (och oförklarliga) anledningar stigit och befunnit sig inte alltför långt ifrån sin tidigare ATH. Följande graf visar olika tidpunkter till halvering i förhållande till pris. Grafen är i logaritmisk skala.

Då priset har stigit inför varje halvering har miners inte behövt göra nedskärningar, utan har snarare kunnat göra tvärtom. Statistiskt må detta vara irrelevant men allt över 1 datapunkt kan göras till en trend, om än inte helt pålitlig sådan. Om detta förhållande inte håller denna halvering är jag osäker på om det blir något av Bitcoin de kommande åren. Lägg märke till att Bitcoin aldrig befunnit sig under sitt 200-veckors glidande medelvärde.

Av just den anledningen tror jag att kommande tiden blir väldigt avgörande för Bitcoin.

//Paper Chaser

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.